سلام !‌

متوجه نکته ای بسیار جالب و مفرح شدم ، اگه بلافاصله بعد عطسه کردن ، سرتون رو با سرعت جلو ببرید ، صورتتون به گونه ای دلپذیر خنک خواهد شد ! 

به هر حال ، قصد داشتم خاطرات مسافرت هندوستان برای شرکت در المپیاد جهانی فیزیک ۲۰۱۵ م. رو در اینجا بنویسم ولی متاسفانه پیشنویس هام رو در جایی با فاصله صد و خورده ای کیلومتری (‌ تهران - خیابان افریقا - کوچه نیلوفر - ساختمان سابق (؟) باشگاه دانش پژوهان جوان - طبقه همکف - آزمایشگاه فیزیک  )‌ از خونمون جا گذاشتم !‌ به هر حال به ذکر این مساله بسنده می کنم که تیم ما در اونجا از صحبت کردن در مورد مسایل روزمره ای که هر انسانی بهش نیازمنده به زبان انگلیسی عاجز بود ، ولی در عوض بحث فلسفی ای در زمینه جبر و اختیار با نتیجه ای نسبتا قانع کننده به همان زبان انگلیسی را پیش بردیم !‌

پا نوشت :‌ اگه پیش نویس ها رو پیدا کردید ، نخونیدشون ... هشدار می دهم ، نخونیدشون !‌