می‌گویند در آینده می‌توانید با تک تک بخش‌های خانه تعامل داشته باشید، به یخچال بگویید صبحانه برایتان آماده کند، به پرده بگویید کنار برود، روی دیوار پوستر مجازی بچسبانید، به در بگویید که دیوار بشنود(این یک مورد را ایرانیان بسیار پیش از این‌ها ابداع کرده بودند). یا مثلاً یک نمونه از دیالوگ‌های شایعی که میان یک مرد و خانه‌اش شنیده خواهد شد به شرح زیر است:

***

 ایستادم، ابتدا اطراف را نگاه کردم، اثری ازو نبود. بالا را نگریستم، سقف! او حتما چیزی دیده  است! به سقف گفتم:«ندیدی از کدوم ور رفت؟»

گفت:«نه! ندیدم»

می‌دانستم دروغ می‌گوید. با عصبانیت سرش فریاد کشیدم:«لعنت بهت، تو هم یه سقف کاذبی مثل بقیه‌شون.»


سورپرایز!

مطلب بی محتوایی که شاید بیش از یک سال از وقتی که نویدش را دادم گذشته است!